Medlemsbetingelser

Generelle regler og retningslinjer

Betaling og opsigelse

 • Løbende abonnement

  Som medlem får du et løbende abonnement. Der er en 4 ugers betalingsperiode, så datoen for trækning på dit kort vil være svingende.

 • 12 ugers binding

  Dit abonnement er uopsigeligt i de første 12 uger. Du vil altså som minimum blive trukket 3 betalinger.

 • Opsigelse

  Efter de første 12 uger: løbende betaling + 1 betaling.

 • Berosættelse

  Du kan sætte dit abonnement i bero i op til 6 uger årligt.

Aflysningspolitik

 • 1:1 træning, fysioterapi og osteopati

  Du skal aflyse hos din træner eller behandler senest 24 timer før din tid, ellers trækkes fuldt kontingent.

 • Klub StudiJo, Mamma Stærk og Pappa Stærk

  Du kan ikke få refusion for aflyste holdtimer men har mulighed for at komme med på et andet hold i stedet. Alternativt kan du vælge at sætte dit medlemskab i bero. Bliver du forhindret i at deltage på dit faste hold, så giv din træner besked hurtigst muligt.

Helbred

 • Sygdom

  Føler du dig syg eller i risiko for smitsom sygdom beder vi dig om at melde afbud og blive hjemme til du er rask igen.

 • Træning på eget ansvar

  Al træning sker på eget ansvar. Dette gælder, uanset hvor træningen foregår. Kunden er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos eller med undertegnede. Undertegnede tager heller ikke ansvar for personskader på en kunde som følge af personlig træning/holdtræning, ulykker eller andres handlinger eller mangelfulde handlinger i eller uden for fitnesscenteret/holdsalen.

Følg med på sociale medier