Handelsbetingelser

Som medlem i StudiJo erkender du:

Al træning, aktiviteter og leg i eller omkring StudiJo er udelukkende på eget ansvar.
På ingen måde kan StudiJo blive holdt ansvarlig for skade du påfører dig selv eller andre, indenfor eller udenfor vores træningsfacilitet.
Opbevaring af personlige ejendele i StudiJo er på eget ansvar.
Børn er velkomne til træning, men det er forældrenes ansvar at instruere disse i ikke at være forstyrrende for undervisningen og de øvrige medlemmer.
Medbringer du børn til en af vores forældre/barn træninger er det dit ansvar at barnet ikke kommer til skade eller laver skade på andre.
Ved akut opstået dårligdom eller nødt, kontakt redningstjenesten 112

Særlige regler for benyttelse af StudiJo:

Trænerens anvisning skal altid følges.
Holdene har førsteret til udstyr, plads, timere, musik o.lign.
Det koster 150 DKK at have et ikke-medlem med til vores weekend workouts. Det er dit ansvar som medlem at sikre betalingen ellers bliver det trukket fra dit abonnement.

§ 1. MEDLEMSSKAB

Et abonnement i StudiJo er en aftale mellem medlemmet og StudiJo. Dette er personligt og kan ikke overdrages eller benyttes af andre. Medlemskabets beløb trækkes hver 4. uge. Trænerens anvisninger og skiltning i StudiJo skal til enhver tid overholdes. Der er bindingsperiode på medlemsskabet og dette kan opsiges ud fra beskrivelse i §2.

Abonnementet giver adgang til alle hold der er beskrevet i abonnementbeskrivelsen, samtidig med du har dine egne faste tider på valgte hold. Disse kan til enhver tid ændres ved brug af gældende bookingsystem.

Bemærk dog at vi et par gange om året holder andre arrangementer, som kan påvirke dette – vi vil altid annoncere med disse!

§ 2. UDMELDELSE / BEROSÆTNING

Al udmeldelse skal foregå pr. mail til kontakt@studi-jo.dk.

Opsigelsesperioden er løbende betaling + 1 betaling. Du kan naturligvis træne i hele udmeldelsesperioden. Der refunderes ikke for resterende dage i igangværende periode ved udmeldelse. Der refunderes ikke for ubenyttede medlemskaber. Der kan kun berosættes 2 perioder pr. kalenderår.

Du kan sætte dit medlemsskab i bero i max 2 perioder. I berosætningsperioden betaler du ikke noget, men vi kan ikke love dig du kan holde din faste plads på holdet. Ønsker du udmeldelse i berosætningsperioden bliver dit medlemsskab aktiveret igen frem mod udmeldelsen.

§ 3. ADFÆRD

StudiJo betragtes af mange medlemmer som et “hjem udenfor hjemmet” – Opfør dig derfor, som om at du er gæst hos andre. Behandl tingene ordentligt, giv besked hvis noget går i stykker, ryd op løbende efter din træning og gør tingene rent efter dit brug.

Holdet har altid førsteret til udstyret, platforme og pladsen i StudiJo. Brug sund fornuft og hør træneren hvor du kan træne, mens der kører hold.

§ 4. ØVRIGT

Ønsker du at afvikle personlig træning eller hold udenfor almindelig holdplan og ramme, kan du leje dig ind. Vi tolererer ikke:

  • At du lukker andre ind, uden forudgående aftale
  • At du stjæler
  • At du anvender doping

Dette resulterer i øjeblikkelig bortvisning og evt. erstatningskrav.

Hvis du overtræder nedestående trækker vi følgende oveni dit abonnement:

  • 50 kr. hvis der ikke er dækning på dit kort til betaling af medlemsskab

Det er dit eget ansvar at følge med i anvisninger og informationer varslet på StudiJos facebookside og hjemmeside.
Vi gør os altid umage for at skilte med ændringer – vi laver som udgangspunkt også kun ændringer for at gøre stedet bedre for alle